اسلام، به جامعه، نظام و مدیریت آن توجه می دهد که یکی از وظایف اساسی ایشان، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و مساعد و برابر برای همه افراد جامعه و بنیاد نهادن و اداره یک اقتصاد سالم و توانمند برای رفاه و آبادانی و تأمین نیازهای فردی و اجتماعی است. مقام معظم رهبری درباره مسأله اشتغال فرمودند: «مسأله اشتغال باید مسأله اول کشور و محور تمام سیاست های اجرایی باشد. مسأله ایجاد شغل نباید در حد شعار باقی بماند؛ بلکه این مسأله خط اصلی حرکت مسئولان کشور و دستگاه های اجرایی را مشخص می کند». به نظر می رسد مسئولان و متصدیان امور جوانان، باید با همت خاصی رفع و حل معضل بیکاری را در اولویت کار خود قرار دهند.

منبع : هفته مشاغل |نقش مسئولان
برچسب ها : مسأله ,مسئولان